LYSTRAHAUGEN/SJURGARDEN

Gardsnr. 3 Barsnes

Bruksnr. 11, 12, 16, 17, 28, 41

 

Plassering

Garden ligg på vestsida av Barsnes, frå sjøen ved Vetlasundet og opp til Svahaugen, med Skakkgarden på nordsida, med Gota (vegen) og Hermundgarden på sørsida.

 

Kjøp

Ole Andersson Leri (Luster) kjøpte garden av Botolv Nilsson (Roneid) i 1869. Han tok då etternamnet Barsnes.

Fruktrei han planta under stovehuset hadde han med seg då han kom frå Luster, og desse var dei fyrste frukttrei på Barsnes.

 

Husa og areal

Det gamle stovehuset på garden vart bygd av Ole Andersson i 1879, og har vorte påbygd fleire gonger seinare (1903, 1956 og 1978).

Uthuset vart bygd i 1912, og påbygd i 1980. Eit eldhus med fruktkjellar vart bygd 1938, og rive i 1985. I strondi er det eit gamalt naust.

Stabburet er svært gamalt og vart flytta frå det gamle fellestunet etter heimeutskiftinga i 1888.

Eit nytt stovehus vart bygt i 1973 og eit redskapshus i 1985.

 

I tillegg til 10 mål dyrka mark rundt husa, er det 21 mål dyrka mark i Vandanes, 28 mål overflatedyrka mark pluss beite og vedaskog i Viki, medrekna ein parsell (Teigen/Galden), som vart kjøpt undå garden Gamlehaugen i 1977. Det er skogateig i Sigledalen frå Fossane fram til Vardafjellet og stølsgjerde på Helgasete. Det er ei uteløe i Vandanes og to løer og ein sommarfjøs i Viki. Det er stølshus på Helgasete og på vårstølen Dal. Til garden høyrer det jaktrettar på hjortedyr.

 

Slekta

Ole Andersson Leri (1823-1910) g.m. Marta Sjursdotter Ambledal (1834-1911) var dei fyrste i slekta som hadde garden - frå 1869 til 1902. Dei hadde borna Anders, Sjur og Karen.

 

Sjur Olsson Barsnes (1875-1951) g.m. Gjertrud Knutsdotter Gjerde (1874-1943) hadde garden frå 1902 til 1943. Dei hadde borna Marta (1905-1931), Olav (1906-1990), Knut (1908-1992)  og Sigrid (1911-1971).

Sigrid var gift med Nils Olsson Kvam.

Systera åt Sjur, Karen, budde og arbeidde på garden heile livet.

Sjur fekk skøyta til garden i 1902 av eldste broren Anders, som då reiste til Amerika.

Sjur Olsson var skreddar i tillegg til gardbrukar. Han gjekk i skreddarlære i Oslo.

 

 

Olav Sjursson Barsnes g.m. Helga Kristoffersdotter Tuftene (1920-) hadde garden frå 1943 til 1977. Dei har borna Steinar (1949-), Gjertrud (1951-) og Aud Karin (1957-). Gjertrud er gift med Hans Solberg og bur i Lier. Dei har to born. Aud Karin er gift med Tor Laache og bur i Gjerdrum. Dei har tre born.

Olav hadde god hjelp av bror sin Knut, som levde og arbeidde heile livet sitt på garden. Han arbeidde óg noko på planteskulen på Ylvisåker og tok på seg saueklypping, slakting og anna gardsarbeid rundt i bygda.

 

Folka på garden no

Steinar Olavsson Barsnes g.m. Anna Karin Andersdotter Haugshagen(1951-) overtok garden i 1977. Dei har borna: Olav Arild (1973-), Rune (1976-) og Bjarte (1980-).

Dei bur i det nye stovehuset.

Helga Kristoffersdotter Tuftene, enkje etter Olav Sjursson bur i kårhuset.

 

Anna

Museumet på Kaupanger har fått to gjenstandar frå garden.

1. Eit åkle, som vart nytta som hestedekke når det vart køyrt med slede til kyrkjes vinterstid.

2. Eit sett målestavar Sjur nytta i skreddaryrket.