Infidels Qellie Vigdis Olav Barsnes Lekkjer Artiklar Galleri Bilete Nyhende Startside


Årdal Plast AS
Eg har hatt i oppdrag å utarbeide DAK-teikningar til boblekarmodellane åt Årdal Plast AS. Oppdraget gjekk fyrst og fremst ut på å konstruere 2d-tekningar til bruk i katalog, men eg konstruerte også ein 3d-modell av "Monaco". Her har eg lagt ut nokre skjermbilete frå modelleringsprosessen. Det valgte materialet er ein marmor-etterlikning, men for å kome nærare slik karet eigentleg ser ut, måtte eg ha laga eit eige materialbibliotek.
OBS: Kvaliteten på bileta er satt ned for å minske nedlastingstida.
Barsnes 2003 Barsnes 1994 Lystrahaugen 1994
Foto av kar Modellen Perspektiv 1
Ovanfrå Ovanfrå
Barsnes 2003 Barsnes 2003 Barsnes 1994
Trådmodell Perspektiv 2 Perspektiv 3
Ovanifrå Underside Perspektiv 3