Infidels Qellie Vigdis Olav Barsnes Lekkjer Artiklar Galleri Bilete Nyhende Startside


FISBasis er ei modernisering av IT-infrastrukturen i Forsvaret.
Prosjektet vil gi felles løysing for drift, vedlikehald, sikkerheit, brukarstøtte og opplæring. Prosjektet omfattar utskifting av 15 000 datamaskiner med tilhøyrande utstyr, i tillegg til det landsomspennande nettverket. Utrullinga skal etter planen vere fullført i løpet av hausten 2002.

Det er Siemens som leverer utstyret, står for installasjonen og seinare vil vere ansvarlege for brukarstøtten til det nye systemet. Eg har gjennom vikarbyrået Vikar1 arbeida for Siemens med utskifting og installasjon av arbeidsstasjonar, bærbare PC'ar og printerar.

Eg har vore med på utrullinga i fylgjande anlegg:

  • Rygge Hovudflystasjon, Moss
  • Forsvarets Overkommando, Langkaia, Oslo
  • Bodin Leir, Bodø
  • Akershus Kommandantskap, Aslakveien 14, Oslo
  • Trenregimentet, Sessvollmoen
  • Forsvarets Overkommando, Huseby, Oslo
  • Hæren, Heimevernet på Lade, Trondheim


Barsnes 2003 Barsnes 2003 Barsnes 2003 Barsnes 2003 Barsnes 2003