Infidels Qellie Vigdis Olav Barsnes Lekkjer Artiklar Galleri Bilete Nyhende Startside

HUSPROSJEKTET
Dette er ei infoside for husbygginga vår.
Den vil vonleg vise stoda for husprosjektet vårt, om enn noko i etterkant av faktisk framdrift


KVA SKJER? BILETE
28. august: Me er innflytte. Her er stova
Altanar Altanar
28. august: Me er innflytte. Her er stova
Trapp Trapp
6. juli: Altanane.
Altanar Altanar
6. juli: Trappa er på plass.
Trapp Trapp
6. juli: Fliser på bada.
Fliser Fliser
27. juni: Oljing av golva på romma åt karane.
vassboren varme Varmepumpe
25. juni: Varmepumpe og varmtvasstank.
vassboren varme Varmepumpe
10. juni: Kunstig sandfiltreringsgrøft.
vassboren varme Vassboren varme
10. juni: Skjorta talar vel for seg....
vassboren varme Vassboren varme
8. juni: Grøft til drensrøyr og fjordsløyfe.
vassboren varme Vassboren varme
26. mai: Veggar, himling og listing ferdig på loftstove.
vassboren varme Vassboren varme
14. mai: Undermontering av vassboren varme i etasjeskiljar kjellar/1.etg.
vassboren varme Vassboren varme
4. mai: Støyping av golv i kjellar.
vassboren varme Vassboren varme
3. mai: Vassboren varme i kjellar.
vassboren varme Vassboren varme
2. mai: 1 år sidan fyrste spataket!!.
vassboren varme Vassboren varme
30. april: Aggregat ventilasjonsanlegg og fordelingsskåp vassboren varme.
vassboren varme Vassboren varme
21. april: Legging av vassboren varme + støyping av bade- og vaskeromsgolv i 1.etg.
vassboren varme Vassboren varme
20. april: Legging av vassboren varme på bade- og vaskeromsgolv i 1.etg.
vassboren varme Vassboren varme
24.+27. mars: Legging av vassboren varme + støyping av baderomsgolv i 2.etg.
Vassboren varme Vassboren varme
10. mars: Vassboren varme. Montering av røyr og reflektorplater.
Beising Beising
10. mars: Viktig med pausar. Og bestefedre som har snop
Beising Beising
5. mars: Panel i himling og detaljplanlegging i handverkarlauget.
Beising Beising
18. februar: Ventilasjonsrøyr og el.boksar.
Beising Beising
18. januar: Vinter på Barsnes.
Beising Beising
18. januar: Pipehatten er på plass.
Beising Beising
15. oktober: Beising, og pipa er på plass.
Beising Beising
15. oktober: Far heng i høgda og beisar, Arve står på bakken.
Beising Beising
17. september: Beising. Arbeidstilsynet er på plass.
Kledning Kledning
17. september: Beising. Eg var apekatt. Far sikra.
Kledning Kledning
12. september: Muring under veranda. Med ny blandemaskin.
Kledning Kledning
11. september: Beising.
Kledning Kledning
30. august: Fleire bilete.
Kledning Kledning
30. august: Ferdig kledd. Taket lagt.
Kledning Kledning
13. august: Huset er snart ferdig kledd.
Kledning Kledning
5. august: Tømrarane har vore på plass i 2 veker etter ferien.
Sør-fasaden er kledd.
Kledning Kledning
10. juli: Sommarferie for tømrarane. Her er fasade Vest, og fasade Sør/Aust Riving Graving 1
10. juli: Sommarferie for tømrarane. Her er huset frå kjøkenet åt mor og far, og frå Vandanes Riving Graving 1
10. juli: Sommarferie for tømrarane. Her er utsikten frå stova og frå kjellaren Riving Graving 1
23. juni: Etter ei veke med tømrarar har råbygget byrja å stige til vers Riving Graving 1
14. juni: Grunnmur klar. No er det berre å vente på tømrarane... Riving Graving 1
12. Magne og far trossa varmen og støypte plate under veranda/ fundament til verandasøylene Riving
8+9. juni: Berevegg kjellar Riving Graving 1
7. juni: Innåtfylling, lukking av forskaling, graving av grøft til telefonkabel Riving Graving 1
6. juni: Magne gjekk i gang med forskaling av ringmuren til vaskerommet Riving Graving 1
5. juni: Grøft til kablar og røyr. Harald tok i bruk gamle teknikkar for å finne vassledningen. Me vart ikkje heilt overtydde.... Riving Graving 1
Stoda for huset når me tek pinseferie Riving Graving 1
26.+27. mai: Forskaling av sålar til frontvegg og skiljeveggar Riving
23. mai: Riving og reingjering av forskalingsflakar Riving Graving 1
22. mai: Støyping av veggar Riving Graving 1
18. mai: Armering og forskaling innside grunnmur
fyrste dag med regnver
Forskaling
16. mai: Armering av utside grunnmur Armering
15. mai: Forskaling av utside grunnmur Forskaling
11. mai: Armering og støyping av plate Armering
10. mai: Legging av botnledning, trekkerøyr og jordingskabel Røyr
9. mai: Tilkøyring av pukk, forskaling av plate
Arve konsentrerer seg om snikkederinga
Snikkedering
8. mai: Legging av duk, tilkøyring av stein og pukk Duk
5. og 6. mai: Utgraving av tomt, vekkøyring av massar Graving
24. mars: Harald Rygg skulle grave ut tomten vår, men me utsette det pga mykje tele (60-70 cm) Graving
23. mars: Ingmar og Magne stakk tomten vår Stikking
23. februar: Vedtaket frå Forvaltningsutvalet er positiv sogndal kommune
17. februar: Innstillinga frå rådmannen er positiv. sogndal kommune
Fasade Vest Fasade Vest
Fasade Aust Infidels
Fasade Nord Infidels
Fasade Sør InfidelsHustypen 'Tyr' vert levert av Norske Hus.